lnwshop logo

กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด

กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด
กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 1กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 2กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 3กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 4กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 5กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 6กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 7กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 8กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 9กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 10กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 11กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 12กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 13กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 14กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 15กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 16กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 17กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 18กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 19กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 20กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 21กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 22กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 23กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 24กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 25กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 26กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 27กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 28กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 29กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 30กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 31กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 32กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 33กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 34กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 35กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 36กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 37กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 38กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 39กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 40กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 41กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 42กล้องจอกระจก2016 จอ5.0" + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง Car Camcoder Q3 รุ่นใหม่ล่าสุด thumbnail 43
หมวดหมู่ กล้องติดรถยนต์
ราคาปกติ 3,990.00 บาท
ลดเหลือ 2,590.00 บาท
อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share :

กล้องจอกระจก จอ5.0"  + กล้องวีดีโอหน้าหลัง + กล้องถอยหลัง  Car Camcoder Q3  รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2016

ภาพชัดสุด FullHD 1080P

ราคา 2,590 บาท ส่งฟรีEMS


* ต้องการใช้ของก่อนวันสงกรานต์กรุณาสั่งของก่อนวันที่ 10 เม.ย. 59 ขอบคุณคับ

เสปก :

Frames Per Second: 30
Battery:Built-in

Interface:HDMI,USB2.0

GPS logger:
    None

OSD Language:
    รองรับ ภาษาไทย ,Chinese (Traditional),English

Car Maker:
    Acura,Aston Martin,Audi,Bentley,BMW,Bugatti,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,citroen,Daewoo,Dodge,Ferrari,Ford,GMC,Honda,Hummer,Hyundai,Infiniti,Jaguar,Jeep,Kia,Lamborghini,Land Rover,Lexus,Lincoln,Lotus,Maserati,Maybach,Mazda,Mercedes-Benz,Mercury,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,peugeot,Pontiac,Porsche,Ram,renault,Rolls-Royce,Saab,Saturn,Scion,Shelby,skoda,Smart,Subaru,Suzuki,Tesla,Toyota,Volkswagen,Volvo,yamaha

Pixels:
    200Mega

Imaging Sensor:
    1/3 Color Cmos

Assembly Mode:
    Portable Recorder

Number Of Lenses:
    1

Max External Memory:
    32G

Special Features:
    G-sensor,Motion Detection,Cycle Recording,Time&Date Display,Night Vision,Real Time Surveillance,Cyclic Recording,Wide Dynamic Range

Video Format:
    MOV

Video Code:
    H.264

Camera Resolution:
    1920x1080

View angle:
    170°

ตัวอย่างวีดีโอ

Memory Card Required Reding Speed:
    Class 6

Screen Ratio:
    16:9

Touch Screen:
    No

Original Package:
    Yes

Item Type:
    Car DVR

Chipset Manufacturer:
    ASCHIP

Display Size:
    5.0 inch

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ชยพล สุวรรณ์
ชยพล สุวรรณ์
171.7.238.x
11 พ.ค. 2560 20:26 น.
หัวข้อ :ความยาวของกล้องตัวนี้ ทั้งชุดกระจก กว้าง คูณ ยาว กี่ซม.ครับ
ความยาวของกล้องตัวนี้ ทั้งชุดกระจก กว้าง คูณ ยาว กี่ซม.ครับ พอดี จะนำไปใช้กับรถ Benz C200 K
ที่มีกระจกมองหลัง ยาว 27 ซม.กว้าง 7 ซม.
กลัวว่า ตัวเล็นซ์กล้องจะล้นขอบด้านซ้ายมือไปมาก แล้วกลัวว่าชุดกระจกตัวกล้องด้านซ้ายมือ จะทับซ้อนกันไม่หมด ทำให้ดูแล้วไม่งาม
เพราะเคยซื้อมาแล้วรุ่น 1 แต่เกิดปัญหาแบบนี้ มนเลยใช้ไม่ได้ ต้องเก็บไว้อย่างเดียว เสียดายเงินครับ
หรือมีรุ่นที่ใช้ได้ในลักษณะนี้ กับรถคันนี้ ขอคำแนะนำ ด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ
tkw
tkw
103.229.111.x
5 มี.ค. 2560 15:45 น.
หัวข้อ :รุ่นนี้มีประกันมั้ยครับ
รุ่นนี้มีประกันมั้ยครับ
ทางร้านประกันให้ 1 ปี เต็มครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 มี.ค. 2560 18:41 น.
พิชิตชัย
พิชิตชัย
122.155.45.x
7 พ.ย. 2559 16:44 น.
หัวข้อ :ถาม
กล้องถอยหลัง สามารถเปลี่ยนไปใช้ กล้องมองหลังฝาครอบท้าย REVO ได้หรือเปล่าครับ
ไม่ได้ครับ ต้องใช้ที่มากับชุดกล้องเท่านั้นครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
7 พ.ย. 2559 18:53 น.
nusjung
nusjung
203.144.218.x
25 ต.ค. 2559 16:36 น.
หัวข้อ :ถาม
รุ่นนี้มีอินฟาเรดหรือป่าวครับ ของผมซื้อมาไม่มีอินฟาเรด กลางคืนนี่มืดตึ๊บ ไม่มีโหมดกลางคืนด้วย
ไม่มีครับ กล้องรุ่นใหม่ๆจะไม่มีอินฟาเรดครับ ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับ LED
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
26 ต.ค. 2559 08:15 น.
พี
พี
223.24.60.x
4 มิ.ย. 2559 03:48 น.
หัวข้อ :ถาม
กล้องหลังกี่องศา เวลาบันทึกหน้า-หลังภาพขึ้นหน้าจอพร้อมกันรึเปล่า สเปคเหมือนตัว2015หรือแตกต่างตรงไหนครับ ขอบคุณครับ
-กล้องหน้า 170 กล้องหลัง 140 องศา
-เวลาบันทึกภาพ ขึ้นหน้าหลังซ้อนกันสองจอ
-เสปกเดียวกับตัว 2015 แต่ได้จอใหญ่ขึ้นเป็น 5.0" ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
4 มิ.ย. 2559 09:50 น.
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว 2 ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
สั่งซื้อGPSนำทาง GPSติดตามรถ ราคาถูก

NEW PRODUCTS

สินค้าในร้าน

กดปุ่ม JOINED เพื่อรับส่วนลด

ร้านจำหน่าย GPSนำทาง GPSติดตาม กล้องติดรถยนต์ เรดาห์ ของแต่งรถ ราคาถูก
ร้านจำหน่าย GPSนำทาง GPSติดตาม กล้องติดรถยนต์ เรดาห์ ของแต่งรถ ราคาถูก
www.set2car.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติการเข้าเว็บ

หน้าที่เข้าชม411,407 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด259,258 ครั้ง
เปิดร้าน10 ต.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ย. 2560

เช็คพัสดุของท่าน

ติดต่อร้าน ConTACT US

0882616811
facebook

ติดตามของ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top